Dansk/rysk drottning förs med örlogsfartyg till sista vilan i St Petersburg

I helgen förs lämningarna av drottning Dagmar från Köpenhamn till St Petersburg ombord på Danmarks nyaste örlogsfartyg ”Esbern Snare”. Hon var dansk prinsessa och medlem av den sista tsar-familjen. Vid den ryska revolutionen 1917 flydde hon till Danmark. Efter sin död begravdes hon i Roskilde. Den danska drottningen deltar i jordfästningen i St Petersburg.”Esbern Snare” levererades förra året av Odense Staalskibsværft.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.