Danska oljebekämpningsfartyg till Skagen

Två danska oljebekämpningsfartyg kommer att flyttas från Köpenhamn till Frederikshavn för att tillföra mer kapacitet till högriskområdet kring Skagen. De aktuella fartygen är Gunnar Thorson och Mette Miljø som fram tills nu har varit stationerade vid den marina flottbasen i Köpenhamn. I framtiden kommer fartygen att vara permanent baserade i Frederikshavn. Området kring Skagen anses som ett högriskområde på grund av flera oljeolyckor som inträffat vid bunkringar. Ålbæk Bugt används vid fartyg-till-fartyg operationer där stora tankfartyg lastas med olja från Östersjöområdet. I framtiden kommer Öresundsområdet att täckas av två fartyg av MHV 900-klass som flyttas från Frederikshavn och Ålborg till Köpenhamn och Helsingør.