Danska bärgare lyfter sjunken coaster vid Kielkanalen

Dansk Bjergning & Bugsering A/S (DBB) har fått uppdraget att bärga den Gibraltarregistrerade coastern ”Maritime Lady” som sjönk förra veckan utanför Brunsbüttel. Fartyget kolliderade med containerfartyget ”Arctic Ocean” när hon lämnade slussen i Brunsbüttel. Coastern sjönk inom 13 minuter och besättningen räddades av en bogserbåt. Kort därefter inträffade en ny olycka när den Laurin Maritime-kontrollerade tankern ”Sunny Blossom” seglade på vraket. Tankern fick skador i skrovet och hon ligger nu i Brunsbüttel i avvaktan på reparation. ”Sunny Blossom” var på väg från Klaipeda med en last urea till USA. ”Maritime Lady” är byggd 1984 och anpassad för kanaltrafik. Hon kommer att lyftas av DBB:s två pontonkranar ”Samson” och ”DBB Lift 1”. Fartyget har redan bedömts vara en totalförlust och kommer sannolikt att skrotas.