Dansk sjöutbildning rekryterar i Sverige

Den danska rederinäringen expanderar kraftigt och man söker med ljus och lykta efter danskt sjöfolk. Samtidigt har de danska sjöutbildningarna svårt att rekrytera danska ungdomar till skolorna. Det har föranlett Nyborg Søfartsskole att genom annonser i svensk dagspress söka svenska elever till sin 5 månader långa skeppsassistentutbildning som leder till att den studerande kan börja segla på danska fartyg som obefaren skeppsassistent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.