Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Politik | Ekonomi

Dansk sjöfartsframgång beror på annat synsätt

– På måndag sker kick-offen, det är då vi sätter oss ned och tillsammans med Näringsdepartementet prickar av punkt för punkt på regeringens handlingsplan och ser vad vi kan göra. Det sade Christer Schoug, vd för Sveriges Redareförening när han inledde föreningens seminarium om svensk sjöfart i ett nordiskt perspektiv.

Föreningen är kritisk mot att rederiernas huvudfråga, konkurrensförutsättningarna, ställts åt sidan eller åter dragits i långbänk, men enligt Schoug finns det en hel annat i handlingsplanen som är positivt.

Ingela Bendrot, statssekreterare hos infrastrukturministern deltog, men innan hon fick ordet, gick det till professor René Taudal Poulsen på Copenhagen Business School som svarade på frågan hur svensk sjöfart står sig i ett nordiskt perspektiv. Det gjorde han genom att jämföra utvecklingen med den i framgångsrika Danmark. Han menade att politikerna måste bestämma sig för om Sverige vill ha en global sjöfartsnäring eller ej, men att näringen också måste visa att man kan göra skillnad för Sverige framöver och inte bara klaga på det som varit samt att man har den tekniska och kommersiella kompetens som krävs. 

Ingela Bendrot menade att det är inte så konstigt att man har olika syn på sjöfarten i Danmark och Sverige. – Vi har helt olika näringsstrukturer där den svenska exportindustrin är den tunga delen av samhällsekonomin, sade hon.  Samtidigt menade hon att en livskraftig sjöfart är av stor vikt för den svenska exportindustrin och samhällsekonomin.

(se även redaktionsbloggen)

 

Kommentarer

 • Anonymous

  Det stämmer som påstods när jag var en ung sjöman från Göteborg för ca 50+ år sedan?
  Lägg en åra på axeln och vandra in mot landet och vid höjd med Alingsås började folk fråga; vad är det du bär på? I Norge eller Danmark hade jag aldrig fått frågan. Sverige och sjöfart i ett nötskal. Som tur var, bytte jag bransch innan det blev försent? Sjöfarten dog. Göteborg är visserligen en sjöfartsstad men mest besökt av icke svenskflaggade skepp. Tack Danmark och Maersk Line och några fler. Jo Sten Line finns men är de svenskflaggade?

 • Stig Palm

  Insändare ’anonym’ är jag men glömde namnet.

 • Ingvar Bergman

  Det är en smula orättfärdigt att jämföra dansk och svensk sjöfartskultur. Låt oss för en gångs skull jämföra äpplen med päron, dvs svensk landbaserad industri med dansk sjöfart och man finner att Sverige är lika dominerande där som Danmark är på sjön. Och förklaringen är enkel; två starka personligheter – Wallenberg och Möller – som styrt sina konglomerat skickligt och målinriktat. Nu säger någon, vad då Maersk, danskarna har ju Torm, DFDS och Lauritzen, jovisst, men många i ’top management’ kom från Maersk . För att få lite balans – vi svenskar är inte så dåliga på shipping, se bara i SST’s positionslista. Vi hade inte flera fartyg under glansdagarna på 50/60-talen. Låt vara att alla då förde svensk flagg. De nuvarande i listan är till största delen ej svenskägda, men dock under kontroll av svenskar via någon form av charter eller management, så kunskapen finns och den skall vi vara tacksamma för och rädda om. Och på tal om rädda om, skeppsredare Arnold Peter Möller (framlidne Maersk McKinney Möllers fader)hade en devis, ’med saerlig omhu’ (with constant care)(med särskild omvårdnad) och den devisen har man följt genom åren. Man har etablerat egen organisation runt om i världshamnarna, för att tillförsäkra sig dedikerade medarbetare och man har i stora stycken styrt fraktmarknaden och ej blivit styrda av den. Och man har sett till att ha ingångar i dansk politik ocjh denna har på alla sätt stöttat dansk sjöfart därför att man haft sjöfartskunnigt och sjöfartsintresserat folk i departementet.
  Det är en smula orättfärdigt att ett land som Sverige där 90/95% av allt import- och exportgods går med fartyg (färja eller handelsfartyg) skall lägga sin sjöfartspolitik på en minister som också skall bestämma över trängselavgifter, släpvagnsvikter or you name it ! Därmed inget ont sagt om Catarina Elmsäter-Swärd – hon har ingen lätt uppgift.
  Det är en smula orättfärdigt att hålla de sista svenska redarna på halster ytterligare ett antal år innan tonnageskatten så småningom går igenom. Medan gräset växer, dör kon …

 • Lennart Granqvist

  Danmark är en ö-nation, en sjöfartsnation där man varit beroende av transporter och att färdas över vattnet i årtusenden. Vår svenska linjesjöfart, Broströms, Transatlantic, Johnsons m.fl., uppstod som en funktion av svensk exportindustri. Med undantag för några kustområden var inte behovet av att flytta varor och folk över vattnet lika stort här som på andra sidan Sundet. Förhållandet dröjer sig kanske kvar djupt in i folksjälen…

 • Egen Företagare

  Det är fortfarande mycket snack och lite verkstad.Men varför skall den svenska fanan sitta i aktern?Som företagare måste man få lite över för kommande behov.Grattis till Svenskarna som måste driva flottan med annan flagg.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.