Dansk kampanj ska minska antalet nyttjandeförbud för coasters

Danska Søfarsstyrelsen har inlett en kampanj för ett bättre samarbete med coasterbesättningar och coasterredare. Det första steget blir två möten med besättningar, först i Svendborg den 1 november, därefter i Aalborg den 26 november. Svendborg och Aalborg har Danmarks största koncentration av coasters. Søfartsstyrelsens mål är att minska antalet coasters som beläggs med nyttjandeförbud vid hamnstatskontroller. Under de senaste åren har Danmark rasat nedåt på vita listan över hamnstatskontroller på grund av ett antal coasters som inte hållit måttet. Søfartsstyrelsen tillsammans med Rederiforeningen for Mindre skibe och Rederiforeningen af 1895, hoppas att mötena ska möjliggöra en positiv dialog kring problemen.