Fotograf: Erhvervsministeriet

Kategori: Miljö

Dansk drönare sniffar svavel

Danmark tar drönare till hjälp för att kontrollera att fartygstrafiken i Stora Bält uppfyller svavelreglerna.

Danska Erhvervsministeriet (Ministry of Industry, Business and Financial Affairs) informerar att en drönare ska patrullera över Stora Bält i tre månader. Den har lånats från European Maritime Safety Agency, EMSA, som ett verktyg i kampen mot utsläpp av svavel från fartyg. På drönaren har man nämligen installerat en så kallad sniffer som mäter svavelhalten i fartygens avgasutsläpp.

Ny teknik

– Snifferdrönaren är ett bra exempel på hur ny teknik kan hjälpa myndigheterna. Detta verkar vara en bra och effektiv åtgärd för att bekämpa luftförorening, kommenterar danske näringslivsminister Rasmus Jarlov.

Drönaren flyger in i avgaserna och kan snabbt känna av mängden svavel i bränslet. Dessa mätdata blir omedelbart tillgängliga i land så att myndigheterna kan följa upp om fartygen uppfyller reglerna för högsta tillåtna svavelhalt i bränslet. Danska Erhvervsministeriet uppger att tekniken är utvecklad i Danmark.

De flesta laglydiga

Enligt Erhvervsministeriet följer de flesta fartygen och rederierna reglerna för svavelgränserna, men det förekommer enstaka fall där man använder billigt bränsle med högre svavelhalt.

– Sedan 2015, då de skärpta svavelreglerna trädde i kraft, har luftens innehåll av svavel halverats över Danmark till nytta för både miljö och hälsa. Nu har vi ett nytt redskap för att övervaka om fartygen släpper ut för mycket svavel, vilket är viktigt för konkurrenssituationen för de många laglydiga danska rederierna, säger danske miljöminister Jakob Ellemann-Jensen.

31 fartyg har anmälts

I danska farvatten har fartygens svavelutsläpp kontrollerats med hjälp av helikopter samt med en sniffer monterad på Store Bältbron. Dessutom tar danska Søfartsstyrelsen på uppdrag av Miljøstyrelsen årligen cirka 150 oljeprover från fartyg i danska hamnar.

Straffet för att bryta mot reglerna är mellan 30.000 och 300.000 danska kronor. Sedan 2015 har Miljøstyrelsen anmält 31 fartyg till polisen för överträdelse av svavelreglerna.