Dansk bogserbåt stationeras i Sverige

SvitzerWijsmuller stationerar en av sina danskflaggade bogserbåtar i Sverige som ett led i sitt interna skandinaviska samarbete, lett från centralen hos Röda Bolaget i Göteborg. Danskflaggade ”Egil” är på väg till Oxelösund, varifrån den skall serva hamnarna Nynäshamn, Norrköping och Oxelösund. Det är första gången som en dansk bogserbåt med dansk besättning stationeras i Oxelösund för en längre tid. Tidigare i år stationerades svenskflaggade ”Bohus” vid Svea Gruva på Svalbard under fem månader, i stället för danskflaggade ”Skuld”.