Danmark vill bli en ledande sjöfartsnation

– Danmark skall bli en av de ledande sjöfartsnationerna i Europa. Detta är ett av våra mål inför framtiden, sade Bendt Bendtsen, ekonomi- och handelsminister, vid ett tal i Svendborg denna vecka. Han är nöjd med att Blue Denmark svarar för sex procent av tillväxten i Danmark och sysselsätter sju procent av alla anställda inom den privata sektorn.– Tillsammans med industrin arbetar vi på heltid med att undersöka våra styrkor och svagheter i relation till andra länder. Samarbetet med industrin är mycket konstruktivt och jag tror att jag kan presentera ett sjöfartspolitiskt handlingsprogram i slutet av året för att säkerställa framtida tillväxt i Blue Denmark, säger Bendt Bendtsen.Blue Denmark kommer att visa upp en rekordhög valutaintjäning på DKK 150 miljarder för hela året 2005. Nettointjäningen kommer att uppgå till DKK 40 miljarder.