Dan Sten Olsson utsedd till hederskapten

Stenas vd och koncernchef Dan Sten Olsson har av Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, GFBF, utsetts till hederskapten. Föreningen, som bildades 1883 och som i dag har närmare 400 medlemmar, har under årens lopp utsett personer som på ett eller annat sätt varit gagnerika för sjöfarten eller föreningen till hederskapten. Förutom Dan Sten Olsson finns i dag fyra hederskaptener: H M Konung Carl XVI Gustaf, invald 1983, förre assuransdirektören i Swedish Cub, Per-Erik Hedborg, invald 1982, trubaduren och artisten Sven-Bertil Taube, invald 1983 samt redaktör Thomas Kristiansson, som blev invald 2004.