Fotograf: Pixabay

Kategori: Utbildning

Dags att söka Thordén-stipendier

Sedan 2013, till minne av skeppsredare Gustaf B Thordén, delas stipendier ut till sjöfartsstudenter. Nu är det dags att söka.

2019 utökades antalet stipendier som delades ut ur Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse från 35 till 50, samtidigt som beloppet till föreningar ökade markant till strax under 20.000 euro. Syftet med stiftelsen är att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige.

Sista datumet

Fram till 29 februari 2020 kan studenter, som har hunnit till minst sitt andra studieår inom sjöfartsrelaterad utbildning i Finland och Sverige, och studentföreningar söka ur stiftelsens medel. 

1.000 euro var

Förra årets stipendiater, som fick 1.000 euro var, inkluderade studenter från Högskolan på Åland, Chalmers, Novia och Linnéuniversitetet. Dessutom delades medel ut till studentresor, fortbildningsresor för lärare och arrangemang av möten och konferenser.