Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Arbetsmarknad

Dag Noll vill vända trenden

Under måndagen kom 1.900 elever från skolor i Göteborgsregionen till Donsö för att lära sig om sjöfart – ett initiativ som prisades av utbildningsministern.

Dag Noll, så kallades måndagen på Donsö då Donsörederierna tillsammans med resten av den svenska shippingbranschen bjöd in elever från hela Göteborgsregionen för att lära sig om sjöfart.

Eleverna fick lära sig om hur modern och miljömedveten sjöfart bedrivs i dag och vilka karriärmöjligheter som erbjuds för den som väljer att satsa på sjöfart. Bakgrunden ör att mycket pekar på att branschen inom några år kommer att ha en brist på personal, samtidigt som söktrycket till sjöfartsutbildningarna på högskolorna i Sverige i flera år har minskat.

Problemet delas med många branscher

– Det som branschen gör i dag är det viktigaste som den kan göra – att visa och lära dagens unga om vad branschen har att erbjuda, säger utbildningsminister Anna Ekström på plats på Donsö.

Enligt utbildningsministern är problemet med kompetensbrist inget som är unikt för sjöfarten utan snarare ett problem som man delar med många andra branscher.

– Det är alldeles för få ungdomar som väljer yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet, säger Anna Ekström och får medhåll av Transportföretagens Caj Luoma.

Samhällstrend

– Det är en samhällstrend i dag. Tittar man på alla branscher som har yrkesutbildad personal så ser vi att alla de kurvorna pekat nedåt i många år. Det tillsammans med att vi ändå befinner oss i en högkonjunktur kommer att leda till en kompetensbrist inom några år.

Caj Luoma tror och hoppas att Dag Noll, tillsammans med de satsningar som gjorts på Sjöfartskonvojen tidigare i sommar, ska leda till ett ökat tryck till landets sjöfartshögskolor och gymnasieutbildningar.

Politiken kan ta större ansvar

Enligt Anna Ekström är regeringen och politikernas viktigaste uppdrag i förhållande till problemet att de ser till att landets gymnasier och högskolor kan erbjuda plats till alla sökande.

– Så att platsbrist på utbildningarna inte innebär en flaskhals. Dessutom ska vi se till att det finns plattformar för samarbete mellan alla parter som berör sjöfarten.

Men Caj Luoma hoppas att politikerna vill ta ett större ansvar än så.

– Politikerna brukar peka på att det är branschens uppdrag att skapa attraktivitet. Men vi tror att politiken kan göra en hel del på det området också och hjälpa till att vända en samhällstrend. Jag skulle också vilja se mer renodlade satsningar på sjöfarten och ökad kvalitetssäkring inom sjöfartsutbildningarna.

– Branschen har ett jätteansvar men jag påstår att politiken skulle kunna ta ett mycket större ansvar än de gör i dag.