Cypern och Malta till vita listan

Det kvalitetshöjande arbetet inom Cyperns och Maltas skeppsregister har gett rejält resultat. Nationerna har nu tagit steget in på hamnstatsorganisationen Paris MOU:s vita lista där de flaggstater med bäst resultat i hamnstatskontroller inom Paris MOU-regionen finns med. Båda länderna samt Litauen är nu fullvärdiga medlemmar i organisationen, som nu består av 25 länder i Europa och Kanada samt EU-kommissionen. Bulgarien och Rumänien kan bli medlemmar 2007. Vid organisationens session i förra veckan diskuterades ett gemensamt utbildningsprogram för hamnststatsinspektörer och det togs beslut om en utövandekod (code of good practice) för inspektörerna. Som stöd i arbetet skall de också få tillgång till elektroniska manualer och system för regeltolkning. Man tog också beslut om koncentrerade inspektionskampanjer (CIC). Nästa år hålls en kampanj med fokus på ISM-koden och 2008 en som omfattar Solas kapitel 5 (inklusive reseplanering, VDR, AIS samt ECDIS).

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.