Fotograf: Wikipedia Commons/ Alex Needham

Coronaviruset har inte stoppat Kinas hamnverksamhet – ännu

Swedish Club uppger att coronaviruset i dagsläget inte påverkat verksamheten Kinas hamnar. Både Swedish Club, WHO och IMHA ger råd till fartyg som ska anlöpa kinesiska hamnar. Bär munskydd är ett av dem.

WHO:s råd är kortfattade och säger att man ska tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit. Nysa och hosta i armvecket eller i en näsduk som sedan kastas. Undvika kontakt med alla som visar sjukdomssymptom, koka kött och ägg noggrant och undvika oskyddad kontakt med levande djur, både vilda och tama.

IMHA:s råd:

International Maritime Health Association, IMHA, använder WHO:s råd med nedanstående tillägg.

  • Inte förhindra ombord- och ilandstigning i hamnar där smitta inte upptäckts
  • Inte förhindra nödvändiga besök av agenter, kaplaner, servicepersonal och andra med likande uppgifter 
  • Se till att alla besättningsmedlemmar har fem munskydd vardera
  • Tillhandahålla influensavaccin, handsprit och munskydd till fartygsinspektörer och annan personal som reser till Kina
  • Besättningsmedlemmar som varit i smittade områden blir sjuka ska stanna i sina hytter och läkare kontaktas i nästa hamn
  • Om en smittad person finns ombord ska blanketten Maritime Declaration of Health fyllas i och hamnmyndigheten kontaktas

Swedish Clubs råd:

Swedish Club använder de betydligt mer detaljerade råd som kontakten i Shanghai, Cao Dong vid Shanghai P&I Services, ställt samman till medlemmar vars fartyg anlöper kinesiska hamnar. Se de utförliga råden i denna länk.