Containerterminal byggs i Ust-Luga hamn

National Container Company (NCC) har enligt SeaNews.ru meddelat officiellt, att den 12 april startas byggandet av en containerterminal i Ust-Luga hamn. Terminalen får till en början få kapacitet för 3 miljoner TEU årligen men på längre sikt skall den byggas ut till 6 miljoner TEU årligen. 440 m kajer skall anläggas och skall vara färdigställda i december i år. Investeringen överstiger USD 800 miljoner.Förra året hanterade NCC:s terminaler i St. Petersburg och i Novorossiysk totalt 988.000 TEU.