Containerships startar containertåg till Moskva

Containerships kommer att köra containertåg från Liepaja hamn till Moskva en gång i veckan med start den 22 september. Tåget tar 45-fots containrar med last upp till 22 ton på två dygn till Moskva utan stopp vid gränsen mellan Lettland och Ryssland. I november utökas trafiken till två tåg i veckan. Nästa år blir det tre tåg i veckan och före 2008 års slut körs fyra tåg i veckan. Containerships bedömer att rederiets kunder föredrar containerlinjen framför vägtrafik på grund av de långa köerna vid lettisk-ryska gränsen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.