Fotograf: Joachim Sjöström.

Kategori: Container

Containerships inleder trafik på Lübeck

Risken för förseningar i Kielkanalen elimineras när Lübeck ersätter Hamburg i Containerships linjenät.

Från och med 9 januari 2014 börjar det finländska linjerederiet Containerships anlöpa Lübeck i stället för Hamburg. Det blir till en början ett anlöp per vecka till och från Helsingfors och St Petersburg. I framtiden planerar man att utöka antalet anlöp till två per vecka. 

Den privata terminaloperatören Lehmann har i samarbete med Containerships utvecklat Container Terminal Lübeck för att ta emot Containerships fartyg.

Containerships uppger att det innebär flera fördelar att anlöpa Lübeck, bland annat kortare överfartstid från Tyskland till Ryssland. Eftersom Lübeck ligger på östersjösidan elimineras transit genom Kielkanalen och därmed även risk för förseningar.

Containerships opererar en flotta på mer än tio containerfartyg men det är inte fråga om feedertrafik till och från transoceana containerlinjer. Trafiken bygger i stor utsträckning på ett door-to-door koncept och största delen av godset går mellan länder inom Europa. 

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm

    Bra ide’ som kan fungera. Lycka till!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.