Containerhanteringen rasar i europeiska storhamnar

Containerhanteringen i Antwerpen nådde 1,7 miljoner TEU under första kvartalet i år, en minskning med över 16 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den totala godsomsättningen rasade med nästan en femtedel till 37,3 miljoner ton. Bilimporten nästan halverades till strax över 160.000 bilar.Rotterdams godsvolym minskade under samma period med nästan elva procent till 94 miljoner ton. Containerhanteringen minskade med 16 procent till 2,3 miljoner TEU. Malm- och skrothanteringen halverades och ro-ro-trafiken minskade med 13 procent.