Containerhanteringen ökade kraftigt i Helsingborg

Ungefär 130.000 TEU hanterades i den sjöburna containertrafiken genom Helsingborgs Hamn 2006. Det motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med 2005. Även järnvägsgodset visar rekordnivåer med cirka 42.000 TEU, vilket är cirka tio procent över prognosen. Helsingborgs Hamn har heller aldrig hanterat så många kylcontainrar som förra året.