Containerfartyg kolliderade utanför Gotland

Två containerfartyg – engelskflaggade Falshoeft och cypernflaggade Conmar Elbe – var vid 17-tiden i lördags inblandade i en lindrig kollision 23 sjömil öster om Fårö på Gotland. Enligt kustbevakningen fick Falshoeft skador på styrbords bog ovan vattenlinjen och Conmar Elbe bucklor på aktern. Ingen besättningsmedlem kom till skada vid kollisionen, och eftersom inget av fartyget blev allvarligt skadat och inte heller begärde någon hjälp, behövde aldrig någon sjöräddningsinsats sättas in. Både Falshoeft och Conmar Elbe var på väg mot St. Petersburg, och efter att kustbevakningen besiktigat skadorna kunde de bägge containerfartygen fortsätta sin färd mot den ryska hamnen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.