Stena Progress är ett systerfartyg till Stena Premium.

Fotograf: Christian Badenfelt/Concordia Maritime

Kategori: Fartygsaffärer

Concordia säljer ytterligare två fartyg

Concordia Maritime berättade under fredagen att man har ingått avtal gällande försäljning av produkttankfartygen Stena Premium och Stena Progress. Efter försäljningen består rederiets flotta av enbart ett fartyg, Stena Polaris.

Stena Progress och Stena Premium är byggda 2009 respektive 2011 och har sedan 2021 varit utkontrakterade på en femårig charter till Stena Bulk, som i sin tur kontrakterat ut fartygen på en kombination av korta och medellånga kontrakt. Concordia Maritime skriver i ett pressmeddelande att leverans av fartygen beräknas ske under tredje kvartalet i år. Efter återbetalning av lån och skulder till närstående genererar transaktionen ett likviditetstillskott om cirka 100 miljoner kronor.

Gynnsam marknad för försäljning

– Genom försäljningen fortsätter vi att dra nytta av den starka marknaden och det höga prisläget för äldre fartyg. Som tidigare kommunicerats pågår ett intensivt arbete med att staka ut bolagets framtida inriktning och verksamhet. Arbetet går framåt och vi har goda förhoppningar om att kunna presentera mer information under andra halvåret 2023”, säger Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime, i pressmeddelandet.

De båda fartygen var vid försäljningstillfället sysselsatta på kontrakt som sträcker sig fram till hösten/vintern 2024. Köparen av fartygen tar i och med transaktionen över ansvaret för dessa kontrakt från Stena Bulk. Enligt Concordia Maritime är försäljningspriset påverkat av köparens förväntade intjäning för fartygen under återstående kontraktsperiod.

Endaste ett fartyg kvar i flottan

Efter försäljningen består Concordia Maritimes flotta av ett fartyg, Stena Polaris, vilket sedan början av 2022 är utkontrakterat på bareboat-kontrakt till amerikanska Crowley Government Services Inc. Crowley hyr i sin tur ut fartyget till US Military Sealift Command. Kontraktet med Crowley innefattar optioner på förlängning fram till slutet av 2026.