Bethanie Carney Almroth visar fynd av plast i havet

Fotograf: Johan Wingborg / Göteborgs Universitet

Kategori: Miljö

Concordia mäter mikroplast

Havsmiljöinstitutet och Concordia Maritime hjälps åt att mäta halterna av mikroplast i världshaven.

Genom placering av insamlingsanordning på tankfartyg ska Havsmiljöinstitutet och Concordia Maritime i en förstudie ta reda på mer om möjligheten att samla in information om mängden mikroplast i världshaven. 

Brist på kunskap

Vattenproverna tas under färd och analyseras sedan av forskare. Syftet är att dra slutsatser om mikroplastens omfattning, utbredning och eventuella konsekvenser för levande organismer. Mikroplaster i havet är ett problem som får mycket uppmärksamhet men det råder brist på kunskap om mängder eller konsekvenser för miljö och organismer.

Startar nu

Havsmiljöinstitutet sammanställer vetenskaplig kunskap från olika ämnesområden och bistår myndigheter och andra aktörer inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens.

– Vi är glada att kunna bidra till denna viktiga studie och positiva till att använda våra fartyg till att samla havsvattenprover. Förstudien startar nu och om utvärderingen blir positiv kommer projektet att pågå under ett par år, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

Förstudien finansieras av Concordia Maritime och genomförs av Havsmiljöinstitutet i samarbete med institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och SMHI.