Concordia Maritime säljer Stena Paris.

Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Fartygsaffärer

Concordia Maritime säljer Stena Paris

Concordia Maritime har ingått ett kontrakt om försäljning av produkttankfartyget Stena Paris på 65.000 dwt, byggt 2005. Köparen är baserad i Grekland och leverans beräknas ske under slutet av juli.

Det var under tisdagen som Concordia Maritime meddelade i ett pressmeddelande att rederiet säljer sitt produkttankfartyg Stena Paris. Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 5 MUSD. Rederiet meddelar vidare att överskottet från försäljningen kommer att användas till en accelererad amortering av lån vilket ska stärka bolaget på längre sikt.

– Försäljningen av Stena Paris görs primärt för att ta tillvara på de höjda fartygsvärderingarna och förbättra bolagets finansiella ställning, men därutöver finns även en åldersfaktor. I en stark andrahandsmarknad för moget kvalitetstonnage passar vi nu därför på att avyttra vårt äldsta fartyg, säger Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime i pressmeddelandet.

Enligt Concordia Maritime har tillgångsvärdena för tankfartyg stigit under våren i takt med en positiv fraktmarknad och att den köpeskilling bolaget nu får för Stena Paris ligger betydligt över de marknadsvärderingar som gjordes vid halvårsskiftet.