Concordia ångar på

Concordia Maritime redovisar ett förbättrat resultat för årets första sex månader i år, jämfört med i fjol, trots en fortsatt svag marknad. Resultatet efter skatt ökar från SEK 23,9 miljoner till 43,8 miljoner och rederiets rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar (EBITDA) landar på 109,2 miljoner, jämfört med 84,1 miljoner i fjol. Nettoomsättningen minskar från 340,8 miljoner till 240 miljoner.I kassan finns 709,7 miljoner, jämfört med 532,7 miljoner vid samma tid i fjol. Styrelsen förväntar sig ett resultat före skatt på 70 miljoner för helåret 2010. Man räknar med en fortsatt svag marknad i år och större delen av 2011. Mellan första kvartalet i år och det andra kvartalet minskade fraktraterna med 35 procent, till SEK 59.000 per dag på spotmarknaden för produkttank. Men eftersom Concordia sitter på långa kontrakt seglar man också under bättre rater, skriver vd Hans Norén i halvårsrapporten.– Marknadsläget är, i generella termer, utmanande. Concordia Maritime befinner sig i en god situation med hela produkttankflottan kontrakterade på långa charterkontrakt. Detta innebär att vi har säkrat kassaflödena under några år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.