Color Line hotar Strömstad med domstol

Om kommunfullmäktige i Strömstad fastställer beslutet att öppna färjehamnen för Kystlink kommer Color Line att vidta rättsliga åtgärder i svensk domstol för att få behålla den exklusiva rättern till terminalen. För Kystlink innebär Strömstadsanlöp ett mer effektivt utnyttjande av den inchartrade färjan ”Pride of Telemark”. I dag seglar den mellan Langesund och Hirtshals, men man planerar en triangeltrafik med anlöp i Strömstad dagtid. Styrelsen i Kystlink arbetar nu för att få in mer kapital men utan Strömstadstrafiken kan detta försvåra möjligheterna att övertyga de största aktieägarna – Grenland Industriutvikling (Hydro) och Taubåtkompaniet – om att skjuta till mer pengar. I Strömstad menar bl.a. tekniska nämnden att Color Lines exklusivitetsavtal är i strid med EU:s konkurrensregler.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.