CO2 kan samlas in och användas

Det kan vara möjligt för fartyg att använda koldioxiden som produceras när de bränner fossila bränslen för att tillverka sitt eget lågsvavliga bränsle, som EU inom kort kräver att fartyg använder i hamn. Ett sätt att göra det är att samla in koldioxiden och blanda den med väte och tillverka metanol. Den kan sedan i sin tur lagras och användas som bränsle i hamn, enligt Intertanko. Under en brainstorming på Chalmers i Göteborg framkom ett antal idéer och Intertankos konsult Dr. Tim Gunner fann mötet mycket uppmuntrande. Forskning gjord av tyska ZSW, tysklands centrum för solenergi och väteforskning, om olika metoder att omvandla CO2 anses vara lovande för ytterligare studier av metoder som kan vara tillämpbara ombord på fartyg.