Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Container

CMA CGM köper Containerships

Container Finance Ltd Oy har avtalat med CMA CGM om försäljning av Containerships.

Containerships plc ägs av Container Finance Ltd Oy. Enligt avtalet tar CMA CGM över såväl Containerships sjötransport- och logistikverksamhet inklusive Container Finances ägande i hamnar och terminaler. Containerships blir därefter en del av CMA CGM Group. Affären är beroende av godkännande från de europeiska konkurrensmyndigheterna. Detta beräknas ta mellan tre och sex månader.

Containerships, med huvudkontor i Finland, är specialiserat på containertransporter inom Europa, och opererar en flotta på omkring 15 containerfartyg i Europatrafik, av vilka de flesta är inhyrda. Mellan augusti 2018 och januari 2019 introduceras fyra nybyggda containerfartyg med LNG-drift.