Cleantec till Fayard

Bulkfartyget Cleantec, 33 344 dwt, med ägarskap i Kina, kommer att repareras på Fayards anläggning i Munkebo, Danmark.

 Cleantec kolliderade den 13 december med containerfartyget Frisia Rotterdam 20 sjömil väster om Hirtshals. Cleantec ådrog sig en sju meter lång reva i skrovet efter kollisionen och började att ta in vatten medan Frisia Rotterdam, 33 784 dwt, ådrog sig en mindre skada i förskeppet.

Cleantecs eskorterades av flera miljöskyddsfartyg mot Ålbäckbukten, men hon gick för egen maskin. 

Cleantec var på en segling mellan Klaipeda och Fjärran Östern med 30 000 ton gödningsmedel i lasten när olyckan inträffade. Lasten har nu lossats i Fredericia. Hongkong-flaggade Cleantec byggdes 2009 och ägs av Adani Shipping medan tyskflaggade Frisia Rotterdam byggdes 2004 och ägs av Hartmann Schiffahrts GmbH.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.