Fotograf: Stena AB

Kategori: Folk/företag

Claes Berglund ny ordförande i Sjöfartsforum

På sin föreningsstämma i Göteborg valde Sjöfartsforum igår Claes Berglund till ny ordförande.

Claes Berglund är ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena AB. Han tar över ordförandeklubban i Sjöfartsforum efter Klas Brännström (Chalmers), som kvarstår som ledamot i styrelsen. Till vice ordförande i föreningen valdes Mikael Castanius (Sveriges Hamnar) och Kenny Reinhold (SEKO Sjöfolk).

Den övriga styrelsen består av Susanne Abrahamsson (SSPA Sweden AB), Berit Blomqvist (Sveriges Skeppsmäklareförening), David Bromander (Sirius Chartering), Erik Froste (Södertälje Hamn), Lars Green (Green Consulting Group), Christer Schoug (Sveriges Redareförening), Jerker Sjögren (Lindholmen Science Park) och Leena Tegevi (Skärgårdsredarna).

Tillgång

Anna Risfelt Hammargren, vd för Sjöfartsforum, anser att den nye ordföranden blir en stor tillgång för föreningen.

– Vi känner idag tillförsikt inför den maritima näringens utvecklingsmöjligheter i Sverige, inte minst efter regeringens handlingsplan för sjöfarten som presenterades tidigare i år. Vårt Maritima Manifest, det maritima klustrets gemensamma åtgärdsplan framåt, ska nu genomföras och Claes starka förankring i den affärsmässiga verksamheten blir en stor tillgång, säger hon.

Förändringar behövs

Den nye ordföranden ser fram emot att arbeta för att återskapa en livskraftig näring.

– Med stor ödmjukhet och entusiasm ser jag fram emot att tillsammans med övriga i näringen driva igenom de förändringar som krävs för att vi återigen skall få en livskraftig och växande maritim näring i Sverige, säger Claes Berglund.

Sjöfartsforum är en ideell intresseförening med ett hundratal företags- och organisationsmedlemmar från hela det maritima klustret. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om den svenska maritima näringen och om sjöfartens betydelse för människor, industri och samhället i stort.