euparlamentet

Fotograf: David Iliff / Wikimedia Commons

Kategori: Politik | Ekonomi | Juridik

CETA godkänt av EU-parlamentet

EU-parlamentet röstade på onsdagen ja till CETA, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada.

Inom kort ska avtalet röstas igenom i Kanadas parlament. Om det godkänns även där kan avtalet gälla från början av mars.

20-procentig ökning

EU-parlamentsledamoten Cecilia Wikström (L) kallar CETA världens modernaste frihandelsavtal i en kommentar och är förväntansfull inför framtiden. Positiva bedömningar av avtalets betydelse för EU och Kanada gör gällande att det kan ge en 20-procentig ökning av den ömsesidiga handeln och ett tillskott till EU:s ekonomi med 12 miljarder om året.  

Kan stoppas

EU-parlamentariker från Miljöpartiet och Vänsterpartiet är inte lika nöjda och kritiserar såväl avtalets förväntat dåliga inverkan på internationellt miljöarbete som en bristfällig demokratisk process i EU-parlamentets omröstning. Avtalet kan fortfarande stoppas på medlemsstatsnivå eller i EU-domstolen, påpekar Max Andersson (MP).