Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik

”Centrala målet att säkerställa arbetsplatserna”

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer i Finland påpekar i ett gemensamt utlåtande att sjötransporterna måste säkerställas i det undantagstillstånd som coronavirusepidemin gett upphov till.

Budskapet från sjöfarten i Finland är kristallklart: Kontinuiteten av sjötransporterna måste säkerställas i de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat. Ifall transporten av gods stannar, stannar också samhällets livsviktiga funktioner.

Snabba lösningar

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer i Finland rekommenderar att det träffas snabba överenskommelser i rederiernas förhandlingar för att anpassa kostnadsnivån till den oförutsedda stagnationen av marknaden som coronaepidemin förorsakat.

”Det centrala målet är att säkerställa fartygsarbetsplatserna över krisen”, skriver Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland i ett gemensamt utlåtande med anledning av den kritiska situationen.

Försörjningsberedskapscentralens arrangemang

Organisationerna förutsätter också snabba åtgärder av statsmakten för att trygga rederiernas tillgång till lånefinansiering med statsgaranti och för att upprätthålla fartygstrafiken med Försörjningsberedskapscentralens arrangemang under de undantagsförhållanden som råder.

”Fartygens farleds- och hamnavgifter bör återbetalas och avvecklas. Dessutom bör myndigheterna omedelbart förlänga ansöknings- och giltighetstider för sjöfararnas yrkesbehörigheter”, skriver organisationerna.