Camillo Eitzen tjänar stort för växande flotta

Camillo Eitzen gjorde förra året en vinst på USD 53,89 miljoner, att jämföras med USD 8,94 miljoner året innan. Intäkterna ökade från USD 341,51 miljoner 2003 till USD 569,3 miljoner 2004. Förra året köpte man den utestående delen av Gibson Gas Tankers och under fjärde kvartalet också Navale Francaise och Naviera Quimica.