Camillo Eitzen tar full kontroll över TESMA

Camillo Eitzen har köpt Tschudi Shippings 50-procentiga andel i det estniska managementbolaget TESMA och blir därmed ensamägare till bolaget. TESMA har management för 86 fartyg, men detta kan komma att ökas på med 35 fartyg från Camillo Eitzens flotta.