Camillo Eitzen på väg att sälja tre OBO-fartyg

Norskkontrollerade Camillo Eitzen är på väg att sälja tre OBO-fartyg. Dessa är: Siboninia på 83.000 dwt och Siboelf på 74.000 dwt, båda byggda 1993 samt Sibotura på 74.000 dwt, som byggdes 1992. Ett fjärde OBO-fartyg, Sibohelle på 83.000 dwt, byggt 1993 såldes till B+H Ocean Carriers för närmare USD 36 miljoner. Enligt marknadskällor kan de resterande tre OBO-fartygen säljas för ett blockpris runt USD 110 miljoner. Camillo Eitzen äger mellan 55,6 procent och 86 procent i de tre OBO-fartygen.