BW Offshore till börsen

BW Offshore – ett avknoppat bolag från Bergesen WorldWide-koncernen – skall noteras på Oslobörsen och familjen Sohmen-Pao kommer sannolikt att genom Danske Market och Carnegie sälja 40 procent av aktierna till ett begärt pris av USD 300 miljoner. En liknande affär gjordes när man sålde 40 procent av Bergesen WorldWide Gas för USD 643 miljoner. BW Offshore har en flotta på fem FPSO:s, värderade till totalt USD 900 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.