Bunkers och besättning dyrt för Stolt-Nielsen

I årets första kvartalsrapport redovisar Stolt-Nielsen ett rörelseresultat på USD 34,2 miljoner för sin tankerverksamhet, något upp jämfört med första kvartalet 2007. I år har dock rörelsekostnaderna ökat med nästan USD 50 miljoner. Av detta svarar högre bränslekostnader för USD 30,6 miljoner medan högre lönekostnader för ombordanställda svarade för USD 3,6 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.