Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

Bruk med egen hamn

Dalsbruk exporterar ståltråd sjövägen. Över egen industrihamn skeppar FNsteel drygt 80 procent av produktionen vid valsverket i Dalsbruk på Kimitoön. 

Bruksorten Dalsbruk på Kimitoön har goda förutsättningar för hamnverksamhet. Farleden från Hangö är tillräckligt djup för större fartyg men samtidigt skyddad av skärgård. Även vintertid kan farleden hållas öppen, trots att Dalsbruk inte är en officiell vinterhamn. Detta innebär emellertid att vintertrafiken tidvis är besvärlig att upprätthålla och isbrytningen blir kostsam. För isbrytningen mellan hamnen och den officiella farleden svarar för närvarande Alfons Håkans.

Hamnen var också en av orsakerna till att Daniel Faxell uppförde en masugn i Dahls by år 1686. Industriverksamheten i Dalsbruk fyller därmed 325 år i år. Numera drivs valsverket i Dalsbruk av FNsteel-koncernen. Tidigare ingick det i Ovako-koncernens affärsenhet Wire, som togs över av det holländska investmentbolaget Hombergh Holdings BV i december 2010. Samtidigt fick verksamheten det nya namnet FNsteel.

FNsteel-koncernen producerar långa specialstålprodukter i form av valstråd och spännlina i sex produktionsenheter i Finland (Dalsbruk och Koverhar/Hangö), Nederländerna (Alblasserdam) och Sverige (Hjulsbro/Linköping). Koncernen sysselsätter ca 800 personer, av vilka ca 500 i Finland och ca 50 i Sverige.

Mest export

I Koverhar på Hangöudd finns koncernens masugn och stålverk med en årskapacitet om ca 600 000 ton. Härifrån får valsverket i Dalsbruk, sin råvara i form av billets, som sedan valsas till olika valstrådsprodukter. Råvaran transporteras från Koverhar till Dalsbruk med lastbil.

Av den årliga produktionen på mellan 300 000 och 350 000 ton går över 80 procent sjövägen och skeppas ut från den egna industrihamnen i Dalsbruk. Så gott som all export går med fartyg – årligen innebär detta drygt 100 anlöp. Österströms sköter största delen av dessa skeppningar.

– Produktionen går till kunder i Norden och övriga Europa, vilka tillverkar till exempel skruvar, bultar, fjädrar och svetstråd v. Dessa produkter används inom fordonsindustrin, verkstadsindustrin och byggnadsindustrin. FNsteel tillverkar också tråd som används för produktion av konsumtionsvaror. Slutprodukten kan då vara av de mest varierande slag som fiskekrokar, hästskosömmar, champagnekorkstråd och butiksvagnar för att nämna några exempel, beskriver personalchef Stefan Långström produktionen i Dalsbruk.

Han tillägger att koncernen i Dalsbruk och i Linköping också har enheter som vidareförädlar valstråden till spännlina för betongelement inom byggindustrin.

Volymkontrakt

Farleden till hamnen tillåter ett största djupgående på åtta meter. I hamnen kan man ta emot upp till 120 meter långa fartyg och kajens längd är 66 meter. För lasthantering har hamnen en Mantsinen mobilkran.

En del av exporten av valstråd transporteras till Alblasserdam för efterbehandling vid koncernens valsverk.

– En del kunder kräver efterbehandling av tråden. I Alblasserdam finns ett motsvarande valsverk som i Dalsbruk, men dessutom har det en anläggning för efterbehandling. Storleken på de fartyg som går till Alblasserdam styrs av vattendjupet i kanalen där. De övriga hamnarna klarar av samma djupgående som vi, förklarar Tarja Lönnqvist, skeppningschef vid FNsteel i Dalsbruk.

Den Skandinaviska marknaden nås via Västervik. Exporten till den europeiska kontinenten lossas i Stettin och en del i den egna hamnen vid valsverket i Alblasserdam. För det mesta är det Österströms fartyg som anlöper Dalsbruk. Rederiet har volymkontrakt om dessa skeppningar med FNsteel.

– Till spotaffärer används möjligen andra fartyg, säger Lönnqvist. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.