Broström lägger ner kontor och fartyg integreras i Handytankers-poolen

Ledningen för Broström AB föreslår en ny organisation för rederiet, i samband med sammanslagningen med Maersk Tankers. Det nya upplägget innebär att samtliga fartyg under 25.000 dödviktston kommer att arbeta under namnet Broström, med huvudkontor i Göteborg. Fartyg över 25.000 dödviktston, förutom de som leds från Broströms Pariskontor, integreras med Handytankers, vilket är Maersk Tankers kommersiella enhet i segmentet. Handytankers flotta har fortsatt sitt huvudkontor i Köpenhamn.Den föreslagna organisationen medför att några av Broströms nuvarande kontor kommer att stängas eller minska i storlek. Kontoren i Larvik och Holbaek föreslås bli stängda medan Broströms Singaporekontor omorganiseras och skalas ner. Personalstyrkan på Göteborgskontoret förväntas till stor del förbli densamma.Lennart Simonsson, vd, och Anders Dreijer, vice vd, har i samband med förändringarna beslutat att lämna sina poster, men båda fortsätter som särskilda rådgivare. Till dess en ny vd har utsetts kommer Kristian Mørch att ägna betydande tid åt integrationen av Broström. Den sammanslagna organisationen förväntas vara genomförd i slutet av 2009.