Broström dubblar vinsten

Broström redovisar en vinst före skatt på 310 miljoner kronor på en nettoomsättning om 952,9 miljoner kronor för första kvartalet i år. Motsvarande siffror för första kvartalet 2005 var 161,3 miljoner respektive 760,4 miljoner. Den starka inledningen av året beror till stor del på den kalla vintern i Nordeuropa samt lageruppbyggnad inför stängning av ett antal raffinaderier för underhållsarbeten. I slutet av kvartalet mattades marknaden men Broström räknar med goda utsikter för i år.Med nuvarande beställningar kommer Broström att kommersiellt operera en flotta på cirka 100 fartyg inom två år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.