Broström delar ut kvarts miljard

Broström redovisar en vinst före skatt på 720 miljoner kronor för 2005, mer än dubbelt så mycket som året innan då motsvarande resultat var 325 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster på totalt 121,7 miljoner kronor efter avyttrande av fartyg och försäljning av aktier i andra företag. Omsättningen steg från 3.207 miljoner kronor till 3.818 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en aktieutdelning på åtta kronor per aktie (5 kronor 2004). Den totala utdelningen uppgår till 261 miljoner kronor, 100 miljoner kronor mer än under 2004.Samma dag som bokslutskommunikén släpptes meddelas också att rederiets nya D-klass-fartyg (fyra produkttankfartyg på 14.500 ton dödvikt som byggs vid Jinling-varvet i Kina) fått utmärkelsen ”Ship of the Year” av Lloyd’s List. Fartygen är konstruerade med dubbla framdrivningssystem och de är de första tankfartyg som uppfyller DNV:s krav för Clean Design-notering. Samtliga motorer har katalysatorer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.