Bristande arbetsdisciplin olycksorsak i provocerande uttalande

Marine Accident Investigation Branch, MAIB gör i förordet till sin årsrapport ett provocerande uttalande. Bristande arbetsdisciplin anges som en av de största problemen, eftersom många olyckor har skett på grund av att OOW har varit upptagen med pappersarbete, att rätta sjökort, tala i mobiltelefon eller ägna sig åt dataspel i stället för att upprätthålla bryggrutiner och ha uppmärksamheten riktad på navigeringsutrustningen.