Brist på uppmärksamhet ledde till grundstötningen av Minerva Concert

Råoljetankern Minerva Concerts grundstötning i Hatter Barn-rännan den 14 maj 2007 orsakades av bristande uppmärksamhet från lotsen, befälhavaren och andre styrmannen som hade vakt samt bristen på kommunikation mellan parterna under resan från Fredericia till Grenå och vidare till Rotterdam med 81.268 ton råolja ombord. Lotsen, som hade en lotstrainee med sig, diskuterade inte färdplanen med befälhavaren, utan valde själv att gå in i Hatter Barn-rännan eftersom djupgåendet var 12,5 meter. Under seglingen samtalade lotsen och traineen på danska med varandra, utan att tala med vakthavande befäl om kursändringen. Efter några timmar grundstötte fartyget på fel sida av boj 19. Lotsen hävdade att fartygets gyrokompass hade en deviation på +5 grader, men flera expertteam som undersökt instrumenten upptäckte inga fel. Fartyget läktrades innan det kunde ta sig till en torrdocka i Hamburg, där det stannade från sena maj till augusti 2007.