Brand på kylfartyg i Riga

Den 1 november klockan 7.30 upptäcktes rök under en lastlucka på kylfartyget New Breeze i Riga. MRCC Riga och Rigas hamnkapten säger till SST att branden sannolikt startade när isoleringen i ett lastrum antändes under svetsningarbeten. Räddningstjänst, bogserare med skumpump och kustbevakningsfartyg försökte släcka branden och lyckades först under eftermiddagen. Inga människor kom till skada. Lettiska sjöfartsverket har startat en haveriutredning.Maltaflaggade New Breeze (byggd 1983 och cirka 124 meter lång) var under reparation vid kaj på det före detta varvet Mangali, där företaget SK nu arbetar.