Brand halverar Mazheikiu Naftas kapacitet

Efter en brand i förra veckan kan raffinaderiet Mazheikiu Nafta nu endast arbeta med hälften av sin kapacitet och reparationerna befaras ta över ett år. Branden kan även bromsa upp det polska oljebolaget PKN Orlens köp av aktier i raffinaderiet. PKN Orlen har skjutit upp finansieringen av affären och vill diskutera ett lägre pris. Trots att den litauiska regeringen redan har undertecknat ett avtal om att sälja sina aktier i Mazheikiu Nafta kan även huvudägaren Yukos påverka affären genom att inte sälja en del av sina aktier till PKN Orlen.En representant för en rysk parlamentsdelegation på besök i Litauen har enligt BNS sagt att beslutet att sälja aktier i Mazheikiu Nafta till ett polskt oljebolag var ett ekonomiskt misstag. Vidare antyddes att det litauiska oljeraffinaderiets problem med stabila oljeleveranser fortsätter om inte raffinaderiet ändrar attityd till sina samarbetspartners. Man menar att raffinaderiet inte erhåller sin råolja från Polen och att Ryssland strävar efter att minska sin export av råvaror i framtiden. Delegationens budskap var att på samma sätt som Mazheikiu Nafta ursprungligen integrerades i den sovjetiska exportkedjan så måste raffinaderiet nu på nytt fås in i samma kedja.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.