BPAC vill öka säkerheten på Östersjön

På Baltic Pilotage Authorities Commissions (BPAC) möte i Tallinn konstaterade organisationens president Marko Mylly från Finland att det på EU-nivå inte finns några åtgärder för att förbättra sjösäkerheten på Östersjön – därför behöver lotsningsorganisationen använda sin professionella kompetens till det. Till SST säger Mylly att BPAC är intresserade av ett gemensamt övervakningssystem för hela Östersjön, likt GOFREP på Finska viken. BPAC ska nu försöka nå ut med behovet till allmänheten för att öka engagemanget kring frågan. Enligt Mylly finns det intresse bland Östersjöländerna för inrätta speciella farleder för stora tankfartyg för att förbättra miljösäkerheten.BPAC diskuterade också rekommendationer kring sjöfartsutbildningarna, för att bland annat förbättra långdistanslotsning.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.