Bourbon Dolphin granskas vidare

Kommissionen som utreder Bourbon Dolphins förlisning den 12 april i år kommer att hålla ett femte sammanträde för att gå igenom bevis som rör stabiliteten för AHTS-fartyget. Domaren Inger Lyng, som leder kommissionen, säger att de redan idag har mycket information om fartygets stabilitet, men att mycket arbete återstår.