Bourbon Dolphin fel fartyg för jobbet

Det har visat sig att ankarhanteringsfartyget Bourbon Dolphin inte var stor nog och hade otillräcklig maskinstyrka för att agera huvudfartyg för ankarhanteringen för borr-riggen Transocean Rather. Bourbon Dolphin sjönk i samband med jobbet 75 nautiska mil nordväst om Shetlandsöarna den 12 april.Under den norska undersökningskommissionens förhör framkom att Bourbon Dolphin definitivt inte var förstahandsvalet för jobbet som utfördes i sex meter höga vågor, hon var troligen inte ens andrahandsvalet. Befraktaren hade efterfrågat ett fartyg med en dragkraft på minst 180 ton. Bourbon Dolphin var certifierad för 194 ton, förutsatt att all kraft gick till draget. På grund av starka strömmar och tyngden från ankarkättingen var fartyget tvunget att använda sina trustrar större delen av tiden, vilket då minskade dragkraften. Det är normalt att befraktaren som utvärderar tillgängliga fartyg också avgör om de har tillräcklig dragkraft för jobbet. Det betyder att rederiet Bourbon Offshore aldrig själva utvärderade om deras nyaste och minsta fartyg var rätt ankarhanterare för detta uppdrag. Resultatet blev att fartyget kapsejsade och åtta sjömän förlorade livet. Enligt rederiet hade befälhavaren rätten att säga nej till uppdraget, om han hade bedömt att fartyget inte var lämpligt. Befälhavaren och hans 14-årige son omkom i olyckan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.