Bourbon Dolphin fel fartyg för jobbet

När den statliga haverikommissionen som utreder olyckan med Bourbon Dolphin inledde förhören i Ålesund hävdade Trond Myklebust, vd på Bourbon Offshore och själv erfaren ankarhanteringskapten, att Bourbon Dolphin aldrig borde ha gjorts till huvudfartyg i den fatala operationen. I det inledande förhöret sa Myklebust att operationen borde ha stoppats när det blev klart att större fartyg än Bourbon Dolphin hade det svårt. I ett skede bad Bourbon Dolphin om assistans från det mycket större fartyget Olympic Hercules, men nekades den hjälpen av bogseringsansvarig ombord på plattformen Transocean Rather. Olympic Hercules har en dragkraft på 270 ton jämfört med Bourbon Dolphin som hade 194 tons dragkraft. Ägarna till fartyget, som sjönk nordväst om Shetland 12 april, informerades aldrig om de tekniska problemen under ankarhanteringen. Ankarhantering på djupt vatten utför ofta genom att först flytta ankaret och sedan kedjan.