Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Container

”Botten nådd inom container”

I sin rapport Container Forecaster and Review 2016/17 förutspår sjöfartskonsulten Drewry att containersjöfarten nu har nått botten.

Med Hanjins konkurs har marknaden för containersjöfarten nått botten och trots fortsatta problem med svag handelstillväxt och överutbud av tonnage förväntar sig Drewry nu en successiv återhämtning av marknaden.

Bättre andra halvår

Det ekonomiska utfallet var sämre än väntat under andra kvartalet men följs av ett bättre andra halvår. Enligt Drewrys prognos kommer containerrederierna emellertid trots det att uppvisa en sammanlag rörelseförlust om fem miljarder US-dollar i år. Lönsamheten förväntas återhämta sig nästa år tack vare bättre fraktrater och något högre lastvolymer. För 2017 förutspås rörelseresultatet bli 2,5 miljarder US dollar.

Trots att de genomsnittliga fraktraterna väntas bli bättre under nästa år kommer det fortsättningsvis att råda flera år med negativ avkastning, meddelar Drewrys vidare. Prisnivån förväntas fortfarande ligga under genomsnittet för 2015. En oberäknelig faktor är containerrederiernas kommersiella beteende, som har visat sig vara oförutsägbar och kontraintuitivt.

Stigande bränslepriser

Bränslepriserna är också stigande och rederierna är extremt försiktiga vad gäller kostnader. Detta kan stödja högre fraktrater genom bunkertillägg men ökar samtidigt driftskostnaderna.

Positivt är enligt Drewry att det inte har beställts fler fartyg och att skrotningen ökar snabbt. Trots det kommer de närmaste två åren fortfarande att innebära stora utmaningar på utbudssidan eftersom den årliga tillväxten för flottan beräknas till mellan fem och sex procent och många fler ultrastora containerfartyg kommer att levereras.

Snabb konsolidering

Branschen reagerar med snabbt konsolidering. De rederier som reder ut denna långvariga storm har förutsättningar att bli de starkaste 2019/20. Drewry påpekar att rederierna inte har fokuserat på intäkter. Med ökande skuldsättning blir detta ett problem för branschen med tanke på Hanjin. Drewry uppskattar att intäkterna för 2016 kan uppnå 143 miljarder US-dollar, att jämföras med 218 miljarder 2012.

– Hanjins misslyckande utgör kulmen av flera års dåliga affärsbeslut och vanskötsel, inte bara genom Hanjin, utan inom branschen som helhet. Men det signalerade inte nödvändigtvis en viktig brytpunkt för branschen. Det var mer en ”side show” eftersom fraktraterna redan hade passerat vändpunkten vid halvårsskiftet, säger Neil Dekker, chef för containerforskning på Drewry.