Fotograf: Mathias Luther

Kategori: Miljö

Borsta fartygssidor blir allt miljövänligare

Dykarföretaget DG Diving Group från Åbo har utvecklat ny apparatur för att putsa fartygsbotten från alger och snäckor. Med hjälp av apparaturen som tar till vara föroreningarna hoppas man komma ut på den europeiska marknaden, också den svenska. 

– I Tyskland (och Sverige) är det inte alls tillåtet att borsta fartygsbotten i hamn utan att ta tillvara skräpet, säger Mauri Kalliomäki, 63. Han är företagets styrelseordförande och huvudägare.

– När vi fått patent på det här kan vi utvidga, säger han.

Efter att de giftiga antifoulingfärgerna förbjöds har borstning av båtars och fartygs botten blivit allt viktigare. Redan ett till synes omärkligt lager av alger och snäckor bromsar märkbart fartyget, med ökad bränsleförbrukning som följd.

Långt samarbete

Företaget Viking Line har använt DG Groups dykare för att borsta sina fartygs bottnar sedan början av 1980-talet. 

– De var de första som övergick till att borsta (istället för att använda gift) och nu är de de första att övergå till att också samla upp avfallet, säger Kalliomäki då han tillsammans med Viking Lines PR- och miljöpersonal demonstrerar apparaturen i Helsingfors. 

Det är den första fungerande prototypen av pump- och filteranläggningen som förevisas, en rätt oansenlig apparat stor som ett litet kylskåp. I anläggningen passerar vattnet tre filter, från grövre ner till storleken 1 mikron.

Putsas varannan vecka

Vid kajen ligger Mariella, flottans äldsta fartyg från 1986, men enligt miljöchef Susanna Airola ändå ett föredöme i miljöfrågor. Motorns kväveutsläpp hålls i schack med HAM-tekniken (Humid Air Motor, inblåsning av vatten tillsammans med bränslet), restaurangverksamhetens avfall källsorteras och bioavfallet transporteras till en biogasanläggning, och nu tas alltså också alger och snäckor tillvara för att bli biogas. 

Mariella levererar över 100 ton bioavfall per år, men bottenputsningen väntas ge högst några tiotals kilo massa per gång.

Fartyget putsas ungefär varannan vecka på sommaren. På vintern behöver det inte putsas – alger och snäckor växer inte i kyla och mörker, och skulle de ändå göra det så sköter isen putsning. 

Men på sommaren växer det så att fartyget behöver putsas ungefär varannan vecka. 

Mariella har en undervattensyta på över 5000 kvadratmeter men allt behöver inte putsas. Algerna behöver ljus och värme så det är på fartygets sidor det växer, i praktiken 700-800 kvadratmeter.

Långa hamnuppehåll

Fartyg på rutten Helsingfors-Stockholm (som Mariella) har långa hamnuppehåll och man kan putsa hela fartyget på en gång. På linjerna Helsingors-Tallinn och Åbo-Stockholm där hamnuppehållen är en timme eller mindre måste man göra putsandet bit för bit under flera på varandra följande hamnbesök. 

DG group jobbar på Vikings fartyg bara i Finland (kryssningsbåtarna putsas i Mariehamn). Det beror delvis på att Sverige liksom Tyskland inte vill ha skräpet löst i hamnvattnet. Men med de nya borstapparaterna som filtrerar vätskan innan den återbördas till havet öppnas nya stora marknader för företaget.

Viking Line och DG Group avslöjar inte hur mycket bottenborstningen kostar rederiet. Men enligt Mariellas kapten Stefan Dahlström sparar man in kostnaden i minskade bränsleutgifter redan på ett par resor. 

Med fraktfartyg som kör långsammare dröjer återbetalningen lite, men också där har man sparat in kostnaden på 4-6 dar, säger Mauri Kalliomäki.

Kommentarer

  • Odd Klofsten

    Toppen!
    Och fritidsbåtsägarna kan också sluta måla och istället använda dessa borstar http://www.boatwasher.se/metoden
    Mvh
    /Odd Klofsten

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.