Borg väntar på förslag om sjömansskatt

Finansminister Anders Borg har ännu inget svar på när den retroaktiva skattefriheten för svenskt sjöfolk med danska nettolöner kan börja gälla. I höstas lovade finansministern att en sådan lag skulle komma och så tillsatte han en arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan. Kent Härstedt (s) har nu ställt en fråga om när lagen kommer.– Jag vill inte föregripa arbetsgruppens arbete och vad som kan komma fram under remissomgången, svarar Anders Borg.Arbetsgruppen är i slutskedet av sitt arbete och deras förslag ska skickas på remiss senast under februari.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.